عصاره چیست؟

عصاره چیست?

عصاره به دوشکل عصاره مایع وخشک در جهان تعریف گردیده است.درتهیه عصاره برحسب نوع محصول شامل از میوه،اندام گیاه،ریشه وگل یا برگ استفاده میشود.

روش تهیه عصاره برای تهیه عصاره خشک :

برای تهیه عصاره خشک بعنوان مثال  مانند میوه جات ابتدا میوه شستشو وضدعفونی گردیده بعداز پوست کنی (مانندمرکبات)آب میوه جدا گردیده سپس کاملا فیلتر شده (عصاره آبی)وبا تزریق به اسپری درایرماننده تهیه شیرخشک عصاره خشک از محصول بدست میاید.

تفاوت پودر با عصاره خشک:

در زبان فارسی تفاوت قابل ملموسی بین پودر وعصاره خشک نیست در صورتیکه در اصطلاح علمی کاملا متفاوت میباشند.

پودر چیست:

پودر در فرهنگ عمومی به پودر کردن محصول مانند بذر انار خشک که بوسیه آسیاب پودر گردیده وکاملا آرئی می باشد.بعبارتی پودری انار گفته می شئد اینچنین محصولی قابلیت 100درصدی در آب نداشته و حاوی ماده خشک غیرقابل حل بوده وته ظرف مواد غیر قابل حل ته نشین می شود.

عصاره خشک :

عصاره خشک عصاره صاف شده میوه یا گیاه بوده {مانند آب پرتقال)که با استفاده از اسپری درایر به روش پاششی مانند شیر به پودر تبدیل می شود .عصاره قابلیت حلالیت 100درصد در آب داشته وهیچگونه مواد خارجی که سسب ته نشینی گردد در آن وجود ندارد.

نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× 9 = 45